top of page
Development
Projektování
Vizualizace

Development

Nabízíme komplexní developerskou činnost za účelem výstavby rezidenčních i komerčních nemovitostí. Náš tým je připraven podílet se jednotlivých fázích vývoje developerského projektu, nebo takový projekt realizovat tzv. „na klíč“.
Vybereme Vám vhodný pozemek pro váš záměr. Provedeme za vás studii proveditelnosti (feasibility study), právní audit, ekologický audit, smluvně zajistíme pozemky. 

Projektování

Připravíme kompletní projektovou dokumentaci k povolení o umístění stavby, stavebnímu povolení, realizaci stavby.
Projektovou dokumentaci můžeme spolu projektovat od úplného začátku, či můžeme rozpracovanou dokumentaci převzít a spolu dokončit podle představ. 

Vizualizace

Připravíme moderní vizualizace pro zobrazení vaší vize. Vizualizace vám přináší možnost nahlížet na reálnou podobu interiérů a exteriérů ještě před realizací, vytvářet virtuální prohlídky, či vsazovat modely budov do fotografii reálných prostor. Jedná se o nejpřístupnější způsob jak představit svou budoucí stavbu. V projektových dokumentacích se ne každý hned orientuje, proto je dnes vizualizace nejvhodnějším nástrojem pro vytvoření reálného obrazu.

Inženýring

V rámci inženýrské činnosti zajistíme veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních parcel potřebná pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a následně stavebního povolení. Postaráme se o odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Získáme za Vás souhlas s kácením dřevin. Smluvně vypořádáme majetkoprávní vztahy. Předáme Vám pravomocné povolení stavby.

Dokončování

Po dokončení stavby zajistíme kolaudační souhlas a zápis stavby a věcných břemen do katastru nemovitostí. V případě investičních projektů za vás předáme veškeré dopravní infrastruktury vybudované v rámci projektu
Inžnýring

Vyhledávání pozemků

Chci zajistit stavební povolení. Jaký je postup?

Ujasníme si rozsah našich služeb.

Podepíšeme smlouvu a plnou moc.

Vše zajistíme za Vás.

Odevzdáme Vám stavební povolení.

bottom of page